Program

Programmet er foreløpig og kan bli endret.

Sommerleir Hamar 27. juni – 30. Juni 2019 PROGRAM
         
Økt Dag Ener (Stor sal)- Tema Ridabu (nærmest)- Tema Amfi – Tema
 
Sortbelter – Mønster
1 Torsdag kl.13:30 Oppmøte alle.  Felles alle Presidenten ønsker Velkommen Alt 2: Del 1: Slvforsvar Kurs/instruktørkurs (min 4.gup og over 13 år)
2 Torsdag kl.14-16 Alt 1: Voksne – Selvforsvar TK-D games < 13 år Alt 2: Klubbdrift/ oppstart ny klubb eller avdeling – har du lyst har du lov.
3 Torsdag kl 18-20 Alt 1: Voksne – Target, putetrening, streching Barn <13- Antibølle – selvforsvar Alt 2: Tekn Teori – forberedelse Dangradering (alle voksne kan delta)
1 Fredag kl.10-12 Alt 1, Kniv  Sparring – Voksne Alt 2: Graderings pensum – Voksen Barn <13 Utetrening / lek/ pensumtrening
2 Fredag kl.14-16 Graderings pensum – alle som ikke skal graderes Gradering barn og voksen – etter avtale med  egen instruktør Forberedende til sortbelteeksamen
3 Fredag kl.17.30 –  Del 2: HoSin sul/selvforsvar kompetansekurs Modul 1 (min 4.gup og over 13 år)  Valgfri: «advanced» frisparring – alle kan delta – må ha utstyr Sortbeltegradering
1 Lørdag kl.09-12 Sommermesterskap voksne/barn Ser an barna på økt 2, is og film?  
2 Lunsj kl. 12-13.30      
3 Lørdag kl.13.30 – Sommer mesterskap fortsetter Hvis tid- sortbeltetrening etter mesterskapet Ferdig med mesterskap: Oppvisningstrening 
  Lørdag kl. 18.00     Oppvisning
4 Lørdag kl.19.30 Bankett for alle    
1 Søndag 10-12 Alt 1: Nye mønster voksne og barn Alt 2: Kraftteori, Knusing og spesialteknikk Alle jenter:  Sparring av og for jenter -bra for alle som er litt redde for sparring
2 Søndag 14-15.30 Alle / Takk for oss